Το ευρωπαϊκό έργο INTELed [INovative Training via Embodied Learning and multi- sensory techniques for Inclusive Education] (www.inteled.org/) προσκαλεί την υποβολή δηλώσεων ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε επιμορφωτικό πρόγραμμα με θέμα τη χρήση καινοτόμων και διαδραστικών τεχνολογιών, με στόχο την προώθηση παιδαγωγικών προσεγγίσεων που στηρίζονται στην κιναισθητική και ενσώματη μάθηση για την υποστήριξη των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες στη σχολική τάξη όπως και την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες από τις ειδικές μονάδες στην γενική εκπαίδευση.

Στόχος του ευρωπαϊκού έργου INTELed είναι η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών με ειδικότητα ή ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση και η ανάπτυξη δεξιοτήτων στη χρήση καινοτόμων και διαδραστικών τεχνολογιών, με στόχο την προώθηση παιδαγωγικών προσεγγίσεων που στηρίζονται στην κιναισθητική και ενσώματη μάθηση, καθώς και σε πολυαισθητηριακές τεχνικές για την αποδοτικότερη διδασκαλία σε μαθητές που διαγιγνώσκονται με αναπηρία ή/ και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Περισσότερες πληροφορίες για τις υποβολή δηλώσεων ενδιαφέροντος μπορείτε να βρείτε στo επισυναπτόμενo αρχείo.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο inteled@cyprusinteractionlab.com ή να επισκεφθείτε τη σελίδα του προγράμματος INTELed (https://www.inteled.org/)

Για συνεχή ενημέρωση μπορείτε επίσης να κάνετε like και να ακολουθείτε τα νέα του προγράμματος στην αντίστοιχη σελίδα στο Facebook (https://www.facebook.com/INTELedErasmus/)

Παρακαλούμε όπως προωθήσετε/κοινοποιήσετε το μήνυμα αυτό, σε τυχόν ενδιαφέρομενους εκπαιδευτικούς.


Εκ μέρους του ευρωπαϊκού προγράμματος INTELed,
θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε εκ των προτέρων για τις ενέργειές σας!

Πρόσκληση